Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Nieuws

Het oprichten van beleidscellen heeft tot doel besluitvorming versnellen en bestuurscapaciteit en betrokkenheid verhogen, de agenda van de Raad van Bestuur te ontvetten en door aantrekkelijkheid en haalbaarheid meer mensen aan te trekken voor beleidsondersteunende functies.

  

Beleidscel Competitiesport

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

Samen met de directie/personeel en Raad van Bestuur het globaal kader ontwikkelen en opvolgen van competitiesport bij VKKF.

 • Wedstrijdadministratie en registratie binnen VKKF overheen alle disciplines uitwerken en up-to-date houden, in functie van efficiënte administratie en vlotte rapportage/ communicatie: oplijsten van noden uit clubs, voorstellen lanceren, …;
 • Uitwerken van kaders/procedures/systemen om VKKF-werkingsmiddelen voor de ondersteuning van de competitieve Technische Comités ter beschikking te stellen;
 •  Lenigen van ondersteuningsnoden van atleten die deelnemen aan interna¬tionale wedstrijden (bv. gezamenlijke kledij, …);
 •  Jaarlijks de globale competitiekalender VKKF op punt stellen i.s.m. de Technische Comités van het KBKV;
 •  Samen met de beleidscel jeugd en opleiding, aandacht hebben voor alle aspecten van jeugdcompetitie (logistiek, belasting, rol van de ouders,…).
Leden Mandaat
Voorzitter: Joris Bockx  2019-2023
 Wouter Decock  2019-2023
Bart Man  2019-2023
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  

 

Beleidscel Jeugd en Opleiding

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

De beleidscel “Jeugdsport en opleiding” heeft twee grote bevoegdheden met een sterke verwevenheid in de praktijk, maar kan opgesplitst worden, indien dit operationeel nodig blijkt te zijn. Samen met directie/personeel en Raad van Bestuur zorgt deze beleidscel voor de ontwikkeling en opvolging van het globaal kader voor jeugdsport en opleidingen bij VKKF.

Jeugd:

 • Het opstellen van het beleidsplan voor de beleidsfocus jeugd, met inbegrip van het budget;
 • Jaarlijks analyseren, evalueren en bijsturen van doelstellingen, bijhorende acties en budget van Jeugdinvest;
 • Competitiesport en jeugdwerking in de clubs op elkaar afstemmen (link met beleidscel competitie).

Opleidingen:

 • Het luik “opleidingen” in de samenwerkingsovereenkomst tussen VKKF en Sport Vlaanderen opvolgen en bijsturen.
 • Opstellen van een meerjarig opleidingsplan, op basis van de noden in de verschillende regio’s en disciplines, aan de hand van een behoefteanalyse;
 • Werkgroepen opzetten voor de uitwerking/organisatie van VTS-cursussen;
 • Docentenbeleid VTS uitwerken i.s.m. de Denkcel kano-kajak van de Vlaamse trainersschool: bijscholingen organiseren vanuit VKKF;
 • Bewaken van de VKKF-inventaris van gediplomeerde trainers/begeleiders;
 • Organiseren van netwerkmomenten voor trainers en begeleiders (bv. op de dag van de trainer);
 • Tools ontwikkelen en bijsturen ter ondersteuning van opleidingsnoden (bv. Brevettenwerking, handleidingen ontwikkelen, apps, …).
Leden Mandaat
Voorzitter: Bert Luyssaert  2019-2023
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  

 

Beleidscel Marketing & Communicatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

Samen met directie/personeel en Raad van Bestuur het globaal kader ontwikkelen en opvolgen voor marketing en communicatie bij VKKF.

 • Sportpromotie (beheren promomateriaal, planning, …)
 • Input geven voor en helpen uitwerken van het globale communicatieplan van VKKF;
 • Sponsorbeleid voor VKKF uitwerken, partnerships helpen opzetten;
 • Adviesorgaan voor nieuwe media in de sport;
 • Klankbordgroep voor de verbetering van overheidscampagnes (Sport Vlaanderen, ANB, …) gerelateerd aan de werking van de VKKF.
Leden Mandaat
Voorzitter: Ronny Scheers  2019-2023
Lane De Meulenaere  2019-2023
Jo Vannitsem  2020-2024
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  

 

 

Beleidscel Wetgeving & Infrastructuur

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

Samen met directie/personeel en Raad van Bestuur het globaal kader ontwikkelen en opvolgen voor infrastructuur en wetgeving, relevant voor VKKF. Daarnaast klankbord/ aanspreekpunt zijn voor alle clubs over dit thema.

 • Agendapunten voorbereiden voor het subteam binnenwateren van de Vlaamse overheid;
 • Agendapunten voorbereiden voor SPONORA werkgroepen (Sport, Natuur en Ruimtelijke Ordening) van Sport Vlaanderen;
 • Uitbouw van het Vlaamse kano kajak-sup routenetwerk (opstellen prioriteiten, knelpunten oplijsten, meter/peter-netwerk helpen uitbouwen);
 • Aanspreekpunt binnen VKKF voor lokale clubdossiers over infrastructuur en wetgeving;
 • Bovenlokale infrastructuurprojecten helpen uitbouwen;
 • Monitoring van het gebruik van kajakinfrastructuur, aantal vaarders op waterwegen en waterlopen (impact op toerisme en natuurwaarden, economische effecten);
 • Studies inventariseren over effecten van de peddelsport op natuur en omgeving.
Leden Mandaat
Voorzitter: Rik Vierstraete  2019-2023
Wouter Decock  2019-2023
Frank Schoeters  2019-2023
Herman Struyf  2019-2023
Renaat Wijckmans  2019-2023
Beschikbare vacature  

 

Beleidscel Gezond & Ethisch Sporten

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

Samen met directie/personeel en Raad van Bestuur het globaal kader ontwikkelen en opvolgen voor gezond en ethisch sporten bij VKKF.

 • Toezien op de toepassing en naleving van het Gezond en Ethisch Sporten-decreet
 • Initiatieven nemen en tools ontwikkelen voor clubs op het gebied van gezond sporten, blessurepreventie, dopingpreventie en welzijn van de sporter;
 • Het formuleren van aanbevelingen en het opstellen van trainingsprogramma’s voor de verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot senior, van recreant tot topsporter);
 • Tools ontwikkelen voor de clubs voor Ethische Sporten (integriteit van het individu, rechten van het kind binnen de sport, seksueel grensoverschrijdend gedrag, fair play, sociale integriteit, pesten, …);
 • Info- en vormingsactiviteiten uitwerken voor de clubs over preventie en aanpak;
 • Aanspreekpunt zijn voor en advies verstrekken aan:
  • individuele leden
  • clubs
  • Bestuursorgaan
  • tuchtcommissie

 

Leden Mandaat
Jan Verstuyft   2020-2024
CamilleDewaele  2020-2024
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Beschikbare vacature  
Activiteiten

19 jun TV toertocht Zenne & Rupel logo jeugdinvest
19 jun MA int. wedstrijd WC marathon I
20 jun TV toertocht Zenne & Rupel
20 jun MA int. wedstrijd WC marathon I
23 jun FS int. wedstrijd Natural Games (tot 27/06/2021)
24 jun LY int. wedstrijd EK junoren/U23
24 jun vergadering Bestuursorgaan
25 jun LY int. wedstrijd EK junoren/U23
26 jun LY training Vlaamse trainingsdag
26 jun MA wedstrijd Marathon Seneffe
26 jun KP wedstrijd Jeugdtoernooi kajakpolo (reservedatum = zondag 4/7) logo jeugdinvest
26 jun LY int. wedstrijd EK junoren/U23

De volledige kalender vind je in het hoofdmenu links

Resultaten

27 mei vergadering Bestuursorgaan verslag 
25 apr LY selectietest Trials RES 
1 maa vergadering Bestuursorgaan verslag 
31 dec RI wedstrijd Eindstand BvB rivier 2020 RES 
17 dec vergadering Bestuursorgaan verslag 
19 nov vergadering Bestuursorgaan verslag 
11 okt SL wedstrijd Belgisch Kampioenschap RES 

Legende

FS  Freestyle KP  Kajakpolo KA  Kano
LY  Lijn MA  Marathon RI  Rivierafdaling
RA  Rafting SL  Slalom TV  Toervaren
WW  Wildwater ZE  Zeekajak Leeg  Algemeen