Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Gezond en ethisch Sporten

Door meer te bewegen en te sporten wil de VKKF alle Vlamingen actiever, fitter en gezonder laten worden. Hiervoor promoot het dan ook een gezonde sportbeoefening en actievere lichaamsbeweging in een vriendelijke omgeving. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn een goede omgeving, een kwaliteitsvolle dienstverlening op het gebied van sportmedische keuring en begeleiding, een transparant dopingbeleid en een goede letselpreventie.

  1. Meer Vlamingen aanzetten tot een actieve en gezonde levensstijl
  2. Naar een efficiënte dopingbestrijding
  3. Blessurepreventie promoten en gezondheidsschade door sportbeoefening voorkomen
  4. Ethisch verantwoord sporten promoten
  5. Onderzoek naar eventuele maatregelen voor de begeleiding in de fitness
  6. Creëren van een veilige omgeving om te sporten.

Indien je vragen hebt over pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of ..., kan je steeds contcat opnemen met Joanna François of met de hulplijn 1712