Vlaamse Kano & Kajak Federatie

vkkf bord blauw 2018                         logo arjanbloem

 Op basis van ons projectrapport rond jeugdwerking en de eisen binnen de sportsector gaan wij uit van 3 kwaliteitsprincipes

  1. Kwaliteitsprincipe ‘draagvlak jeugdwerking’
  2. Kwaliteitsprincipe ‘goed (jeugd)bestuur'
  3. Kwaliteitsprincipe ‘kwaliteit van het jeugdaanbod’

Algemeen

  • Gelet op het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (2016),
  • Gelet op de bepalingen rond de beleidsfocus jeugdsport,
  • Gelet op de doelstellingen uit het algemeen 4 jaarlijks beleidsplan van VKKF (2021-2024).

Het subsidiesysteem/reglement “jeugdinvest” wordt jaarlijks geëvalueerd en kan steeds bijgestuurd worden door VKKF i.s.m. VSF en Sport Vlaanderen in functie van de behaalde resultaten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen. De huidige doelstellingen voor de beleidsfocus jeugd binnen onze federatie zijn achteraan opgenomen in dit document overeen de volledige Olympiade. De resultaten van het project worden jaarlijks in statistieken bijgehouden.

Documenten 2021-2024

Handleidingen & Brevetten

Hier vindt u alle informatie over de verschillende handleidingen en brevetten. 

Ondersteunende documenten

Opstellen van een beleidsplanning

Contactpersoon Jeugdinvest: Joanna François -

Good Practices van clubs: 

Kanoclub De Paddel - Gouden Jeugdlabel in 2019

 

Deinse Kajak Club - Gouden Jeugdlabel in 2018

Roeselaarse Kajakvaarders - Gouden Jeugdlabel in 2017 

 

In samenwerking met:

LOGO SPORT VLAANDEREN