Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Alle informatie rond het varen in de Ardennen kan je vinden op de website (welke rivieren, derogatietekst, ...) van het Koninklijk Belgisch Kano Verbond.

Deze website wordt regelmatig aangepast i.f.v. de wijzigende reglementen.

Seizoen 2020-2022

BELANGRIJKE MEDEDELING

Het ministerieel besluit omtrent onze derogaties werd op maandag 14 december ondertekend door de Waalse minister van Leefmilieu. Dit ministerieel besluit “vervolgt zijn weg”, het moet immers nog in het Staatsblad worden gepubliceerd. Deze derogatie is voor het eerst geldig voor een periode van twee jaar. Daarna zal er opnieuw opnieuw (en hopelijk definitief) worden onderhandeld. Zes rivieren (Aisne, Rulles, Haute Semois, Roannay, Samson, Eau blanche) werden in overleg en met onze toestemming door het DCENN teruggetrokken (ja, met onze toestemming, er was zware druk om het aantal rivieren te beperken en deze zes worden al enkele jaren van weinig tot absoluut niet meer gevaren).

Tot mijn grote spijt werd achteraf één rivier (de Trô Maret), en dit zonder enig overleg, helaas van de lijst geschrapt; Waarschijnlijk werd dit” pareltje van onze diehards “ geweigerd door de Milieu-eenheid van het ministeriële kabinet.

 

Wat betreft de verplichtingen die aan ons worden opgelegd, is de verplichting tot voorafgaand contact (art 4) gebleven en geldt voor iedereen, zowel voor wedstrijden als voor trainingen, zowel in zomer als in winter. Ter herinnering, in het geval van turbinages (Vesder en Warche) aangevraagd door het KBKV-FRBC , zullen aanmelding en verslag gebeuren door KBKV-FRBC.

Voor nationale competities op derogatierivieren ,(vb bovenLesse, Lienne) wordt een federatiefunctionaris (Herman of Jean-Pierre) door de organiserende club op de hoogte gebracht van de modaliteiten en zal hij verantwoordelijk zijn voor deze voorafgaande registratie en het eindrapport.

Voor "normale" afdalingen, georganiseerd in het kader van een club of ook voor een afdaling waaraan leden van verschillende clubs deelnemen, zal één persoon de verantwoordelijkheid moeten nemen om de vooraanmelding voor de groep te doen, alsook voor het opstellen en versturen van en het afdalingsrapport.

Zodra de groep zeker weet op welke rivier er zal gevaren worden, moet de "verantwoordelijke" contact opnemen met de verantwoordelijke voor het beheer van natuur en bos (DNF) van het kanton waar de groep zal inschepen.(telefoonnummer zie derogatielijst). De "verantwoordelijke " vraagt ook of er eventueel wordt gejaagd langs de betrokken rivier. Vergeet niet de naam en hoedanigheid van de DNF-agent waarmee u contact heeft gehad te vragen (en te noteren), want die heeft u later nodig in het vaarverslag. (Voor de delen van een rivier die geen derogatietraject zijn, bijvoorbeeld de delen van een rivier uit lijst 1C van het decreet van 2009, zoals vb. de Lesse van de Pont des Barbouillons tot Chanly, is het natuurlijk niet nodig om deze voorschriften te volgen. Geen vooraanmelding en geen verslag dus)

 

Met betrekking tot de verplichting om na de afdaling een vaarverslag per e-mail te sturen, wordt artikel 5 gewijzigd:
Een afdalingsrapport blijft wettelijk verplicht, maar het wordt nu één enkel globaal rapport dat jaarlijks in oktober wordt verzonden.
Het zal door ons (Herman en Jean Pierre) worden opgesteld maar hiervoor hebben we uw uiteraard uw gegevens nodig! Ik ga niet vragen om zelf uw gegevens thuis bij te houden en me die éénmaal op te sturen, daar komt niets van, ik ken mezelf…

Het is daarom dat we vragen dat je altijd een vaarverslagje zou willen invullen en dit binnen de drie dagen op te sturen. De template van dit rapport is beschikbaar onder de link “vaarverslag versturen" en staat dus op de site kbkv-frbc. (In het rechterdeel van de bovenste paarse balk van de pagina met de lijst van rivieren in derogatie met links naar niveaus en DNF-Gsm’s).

Of rechtstreeks: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBYvH5EpfiLZxxQVJxVwifNHf1iUGhhGvJ2C6_HtGxI3B_yw/viewform Dit verplichte rapport wordt automatisch en uitsluitend naar het KBKV-FRBC gestuurd met het oog op de statistieken die nodig zijn om het verplichte jaarverslag in oktober op te stellen.

We raden u ook aan om bijzondere aandacht te besteden aan de vereisten van artikels 8en9 en deze na te leven( geen toegang tot privatieve gronden, geen verkeersbelemmering door parkeren , oevers respecteren , respect voor water- en oevervegetatie enz.)

Ik vraag met aandrang om al deze regeltjes tot in de puntjes op te volgen in de loop van deze twee jaren, de toekomst van onze derogaties hangt er van af. We weten dat er gewerkt wordt aan een nieuw gouvernementeel arrest waar onze derogaties rechtstreeks mee in vervat zouden worden. Dit zou dan zorgen dat er geen voorafgaandelijke contacten, noch vaarverslagen meer zouden vereist worden en dat er een einde zou komen aan de Max waterstanden.

’t Klinkt wat corona achtig maar, “WE HEBBEN HET IN EIGEN HANDEN”

Over corona gesproken, tijdens ritten naar en van de rivieren en pendels ter plaatse… denk aan sanitaire regels en restricties..

Herman Struyf en Jean-Pierre Crohin
KBKV-FRBC beheerders

 

Indien je deze rivieren gaat bevaren (bij voldoende waterstand), dient eenieder er voor te zorgen dat hij/zij de driekleursticker op zijn boot plakt ende teksten van de derogatie en zijn VKKF-lidkaart bij zich heeft.

In geval van controle, tracht dan de situatie uit te leggen en blijf ten allen tijde beleefd en hoffelijk. Als er zich bij een controle problemen voordoen dan kan je ons bellen,

We willen dan proberen om  de situatie aan de controlerende persoon uit te leggen waarbij we hem/haar dan gegevens

kunnen geven van de bevoegde persoon bij de administratie die jullie verhaal kan bevestigen.

Herman STRUYF            03/4551833     0484/972357

Jean Pierre CROHIN      083/678853     0497/440839

 

 Indien je tijdens de week al zou besluiten om naar Hulle/Houille te gaan, dan volstaat het een mailtje te sturen zeggende dat je met enkele leden van je club .... op datum van ....  een trainingsafdaling gaat doen op Hulle  /  Houille.
Dat mailtje kan je dan versturen naar:   
   dit adres staat ook vermeld als voetnoot in de tekst van de derogaties  onder de waterstandcondities van Hulle en Houille.
 
Tijdens het week-end  is dit kantoor uiteraard niet bemand ,  dan kan je bellen of sms'en  naar het GSM nummer
van de persoon met dienst.
Dit nummer is :   0477/70.14.01
 Het is uiteraard wenselijk dat elke vorm van communicatie in het frans gebeurd.

 

hierbij de links naar de jachtkalenders van dit gebied :

 

> http://actugedinne.be/dates-et-carte-des-chasses-sur-le-territoire-communal-2/
>
> http://www.beauraing.be/accordion/infos-chasses-2015

 


 Gelieve U aub aan deze aanmeldplicht te houden . 

 

Maar, onder ons : Als je ziet dat er duidelijk een jacht aan de gang zal zijn,  is het dan niet makkelijker om meteen voor een andere rivier te opteren?