Vlaamse Kano & Kajak Federatie

    Sport Vlaanderen Sponsorlogo  

 

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft op 3 december 2012 het Topsportactieplan Vlaanderen III 20013-2016 goedgkeurd.

Het Topsportactieplan Vlaanderen III voorziet in een aantal actiepunten die in de Olympiade 2013-2016 zullen worden voortgezet en/of nieuw opgestart. In elk hoofdstuk wordt de historiek en de huidige stand van zaken van de werking en budgettering van het desbetreffende actiepunt weergegeven. Vervolgens wordt de toekomstige werking besproken aan de hand van de beoogde doelstelling en doelgroep(en) (sporttakken, leeftijdscategorieën, …), de inhoud (nieuw of vernieuwd) van het actiepunt, (desgevallend) de criteria om in aanmerking te komen, de bevoegdheid en procedure inzake beslissing/toekenning en de wijze van evalueren. Aansluitend wordt een budgetraming 2013-2016 weergegeven. Tot slot wordt nogmaals aangegeven welke nieuwe (vernieuwde) elementen werden opgenomen t.o.v. de voorbije Olympiades Beijing 2008 (Topsportactieplan Vlaanderen I) en Londen 2012 (Topsportactieplan Vlaanderen II).

Het volledige Topsportactieplan III kan je hier lezen.

Ook kajak werd erkend als Topsport. Dit betekent dat we gesteund worden door Sport.Vlaanderen en BOIC:

 • De VKKF krijgt jaarlijks een apart budget voor topsport dat allerhande topsportkosten (stages, wedstrijden, paramedische begeleiding, logistiek, ...) voor 100% dekt.
 • Vanuit de pool van toptrainers kunnen we beroep doen op Carlos Prendes.
 • In het Be Gold-project zitten volgende atleten
  • Artuur Peters (K1 1000)
  • Hermien Peters (K1 en K2 200)
  • Lize Broekx (K1 en K2 200)
  • Bram Sikkens
 • Vanuit de pool van jeugdtrainers kunnen we beroep doen op Oksana Okunkova om ons talentdetectieprograma uit te werken.

Red Torpedoes in een notendop

 Structuur Topsport:

Wim Meiresonne is voor kajak de contactpersoon bij Sport.Vlaanderen

 

topsport