Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Op deze pagina vindt u alles terug ivm de verzekering.

Zo biedt de VKKF vanaf 01.01.2016 de minimale polis aan die Sport Vlaanderen verplicht aan alle sportfederaties met oa een uitbreiding voor hartfalen, behandelinskosten en een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij vrijwillige helpers. Deze verzekering is verplicht voor elk lid dat aangesloten is bij een club van de VKKF.

Links in de menu kan u een overzicht van al deze verzekerde waarborgen vinden. Het formulier van de ongevallenaagifte kan u hier ook terugvinden, zowel voor de burgerlijke aansprakelijkheid als voor de lichamelijke ongevallen.

Een woordje uitleg over de gehele verzekering kan je hier vinden.

Wat te doen bij een ongeval? 

Volg onderstaande stappen

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

  2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier (zie onderaan). Gelieve de vragen in te vullen.

  3. Met dit formulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

  4. Stuur het ongevalaangifteformulier op naar het secretariaat van de VKKF (of mail het ).

  5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 

  6. Alle bijkomende onkostennota's kan je rechtstreeks aan Arena overmaken zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

  7. Mogen wij u tenslotte vragen onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Arena te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

 

Link naar ongevalaangifteformulier