Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 VKKF trekt het transparant beleid door en biedt interne documenten aan tot inzage. 

Klik verder om handige beleidsdocumenten van VKKF door te nemen. 

Via onderstaande link vindt u de laatste statuten van VKKF

Naast de eigen federatie administratie stelt de VKKF vzw haar diensten ter beschikking voor de administratieve begeleiding van de aangesloten clubs.

Statuten VKKF - 26 november 2020

Via onderstaande link vindt u de laatste statuten van KBKV

Statuten KBKV 2018

 

Hieronder vindt u het Reglement Inwendige Orde van VKKF.

Reglement Inwendige Orde VKKF (18/03/2021)

Bijlagen Reglement Inwendige Orde VKKF (18/03/2021)

Bijlage: Inhoudstafel

Bijlage 1: Deontologische code/Gedragscode VKKF 

Bijlage 2: Register van Belangenvermeningen

Bijlage 3: Bestuurdersprofielen

Bijlage 4: Benoemingsbrief VKKF

Bijlage 5: Algemeen Tuchtreglement van VKKF

Bijlage 6: Tuchtreglement m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van VKKF

Bijlage 7: Tuchtreglement inzake dopingpraktijken

Bijlage 8: Tuchtreglement inzake bestrijding van wedstrijdfixing

Bijlage 9: Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel

Bijlage 10: Privacyverklaring

Bijlage 11: Volmachten en handtekeningbevoegdheden

 

 

Hieronder vindt u het Reglement Inwendige Orde van KBKV.

Reglement Inwendige Orde KBKV

 

Beleidsplan 2017 - 2020

Luik 1: Beleidsplan Algemene Werking

Luik 1: Beleidsplan Topsport 

Luik 2: 

Beleidsplan 2021 - 2024

Luikt 1: Beleidsplan Algemene Werking (inclusief Beleidsfocus Topsport, Jeugd en Laagdrempelig sporten)

 Luik 2: Luik 2 zal beschikbaar zijn na de goedkeuring van de Algemene Vergadering in maart 2021

Hieronder vindt u de jaarverslagen:

Link naar verslagen Algemene Vergadering

Link naar verslagen Raad van Bestuur