15 February 2023
Auteur: Joanna François
Thema: Federatie nieuws

Federatie API Joanna François geeft de fakkel door aan Paula Vanhoovels

Door meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de media is de Vlaamse Overheid de laatste jaren meer aandacht gaan besteden aan ethiek in de clubs. Als sportfederatie zijn we verantwoordelijk dat hierrond een beleid wordt uitgebouwd en willen we de clubs ondersteunen in hun werking om een veilige sportomgeving voor iedereen mogelijk te maken.

De functie van Aanspreekpunt Integriteit (API) is hierin cruciaal. Zowel op federatieniveau als op clubniveau zijn dat de personen die klachten opvangen, behandelen en zo nodig doorgeven aan een tuchtorgaan. Het vraagt van deze mensen sociale, communicatieve en empathische skills maar ook kennis over procedures en tactieken die gebruikt worden bij grensoverschrijdend gedrag.

Als federatie zetten we sterk in op dit thema en hebben we een Aanspreekpersoon Integriteit onder de arm genomen met een jarenlange ervaring in de sport én in het omgaan met cases. 

 

Wie is Paula Vanhoovels?

Paula Vanhoovels werkt al 37 jaar bij de Vlaamse Atletiekliga en heeft daar alle watertjes doorzwommen: van topsport tot recreatiesport, doelgroepenwerking, clubondersteuning en … sinds 2017 ook ethiek én aanspreekpunt integriteit. Ze is master LO en trainer A, mama van twee dochters en inmiddels ook oma. Na haar sportcarrière was ze jarenlang actief als trainer en clubmedewerker. Momenteel is ze naast haar taak binnen de Vlaamse Atletiekliga nog actief als docent voor de Vlaamse Trainersschool, docent voor ICES in het kader van vormingen voor club-API’s en werkt ze mee met Clubgrade inzake clubondersteuning in verschillende sporttakken. Een bezige bij…

Eigenlijk was ik al veel langer met de ethische aspecten binnen de federatie (Vlaamse Atletiekliga) bezig. Als sporttechnisch coördinator had ik al enkele cases behandeld zonder dat de naam “aanspreekpunt integriteit” gebruikt werd. Het ging dan vooral over dopingzaken. Toen het Voice Project in 2017 grensoverschrijdend gedrag in de aandacht bracht en wetenschappelijk onderzoekster Tine Vertommen medewerking van federaties zocht ben ik meteen op de kar gesprongen. Daardoor heb ik mijn expertise ook kunnen uitbouwen want uiteindelijk krijg je met veel verschillende profielen en cases te maken en is de aanpak vaak verschillend. Ik volgde opleidingen bij het Centrum voor Ethiek in de sport (ICES) en daarbuiten, gericht naar specifieke vaardigheden zoals communicatieskills. Gaandeweg werd ik docent bij ICES en sinds kort begeleid ik ook internationaal enkele atletiekfederaties in de uitwerking van hun handelingsplan ethiek.”

Vertrouwen als basis

Door de jarenlange werking in de federatie (Vlaamse Atletiekliga) is Paula er geen onbekende en gemakkelijk aanspreekbaar voor clubmedewerkers. “Dat is een voordeel én een nadeel: enerzijds zullen mensen je gemakkelijker contacteren als ze je kennen en als betrouwbaar ervaren, anderzijds kan het emotioneel zwaar zijn als er iets gebeurt met een bekende, als slachtoffer of als dader.”

Vertrouwen verdienen is belangrijk als aanspreekpunt integriteit: een melder moet zich veilig voelen in het doorgeven van informatie, moet weten wat er met die informatie zal gebeuren en moet controle hebben over vervolgstappen. “Vertrouwen moet je verdienen. Het is belangrijk dat je als API kan luisteren en gericht vragen kan stellen, dat je je empathisch opstelt zonder teveel mee te gaan in emoties, dat je afbakent wat jouw bevoegdheden zijn en vooral dat je naar het slachtoffer afbakent dat je geen stappen onderneemt zonder voorafgaand overleg en goedkeuring.”

Als aanspreekpunt integriteit van de federatie zal Paula alle klachten behandelen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over fysiek grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag in ernstige of matige vormen, mentaal grensoverschrijdend gedrag zoals het onverantwoord zetten van druk op een sporter, pestgedrag, discriminatie, racistische uitspraken, … “Het gaat dus over een hele waaier van problematisch situaties die ook vaak niet heel ernstig zijn en waar we met bemiddeling of door het maken van goede afspraken wel tot een consensus kunnen komen.

Als API zullen we altijd praten met enerzijds het potentiële slachtoffer en anderzijds de potentiële dader. “Potentieel” want zolang we niet over alle informatie beschikken mogen we ons hier nog niet over uitspreken.”

Wie kan bij de API terecht?

Iedereen die aangesloten is bij één van onze verenigingen of die bezorgd is betreffende een situatie binnen één van de verenigingen.

  • Heb je iets gezien of gehoord dat volgens jou niet goed aanvoelt?
  • Ben je zelf slachtoffer van een grensoverschrijdende daad van anderen?
  • Is iemand tot bij jou gekomen met een verhaal van grensoverschrijdend gedrag in de club?
  • Ben je club-API en twijfel je aan je aanpak? Toets deze eens met de federatie-API af!

Je kan Paula Vanhoovels steeds contacteren via
api.paulavanhoovels@gmail.com 
of via 0471/923 966.

Samen maken we werk van een veilige omgeving in onze clubs.

Peddelsport Vlaanderen nodigt je graag uit voor een kennismakingsmoment van de federatie-API op dinsdagavond 28 februari 2023 van 20 uur tot max 21 uur via een online Teams meeting.

Kom meer te weten over Paula en haar functie als federatie API. Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Meer nieuws

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media